• slide
    slide

Изтеглете безплатно картинка за оцветяване

Page 1 of 1
1.Име: *
2.Фамилия: *
3.Пол: *ŽM
4.Улица: *
5.Номер: *
6.Пощенски код: *
7.Град: *
8.Година на раждане: *
9.Имейл адрес: *

Ако желаете да получите коригирано съгласие, касаещо възрастта на вашите деца, попълнете също и следната информация:

10.Брой деца:

Давам съгласието си на Медис Фарма България ЕООД и свързаните с нея компании, които представляват съвместни оператори на лични данни, да обработват моето име, фамилия, моята година на раждане и тази на децата ми, имейл адрес и данни относно моите електронни активности (получаване и отваряне на съобщение, отчитане на кликвания на линковете в бюлетините) за следните цели, които ще възникнат при използването на картата за лоялност, участия в лотарии, посредством комуникация чрез регулярна поща или имейл поща и при посещения на интернет страниците на продуктите на Медис.

11.Изтеглете картинка за оцветяване: *

Искам да изтегля картинка за оцветяване

12.Изпращане на Медис новини (на здравна тематика)

Бих желал да получавам електронни новини от Медис

13. Други цели:
Изпращането на безплатни мостри и получаване на мнения относно тях.
Провеждане на маркетингови проучвания (получаване на мнения за качеството на продукти и услуги, необходимостта от допълнителни продукти и услуги)

Известно ми е, че не мога да получавам електронни новини, участие в различни специални оферти, лотарии и маркетингови проучвания или получаване на безплатни мостри, ако не е дадено съгласието ми, тъй като Медис Фарма България ЕООД не може да изпраща, ако не обработва личните ми данни.

Запознат съм с Политиката за поверителност и със следното: С правното основание за обработка и периода на съхранение на личните ми данни; Известно ми е, че оператора на лични данни може да предостави моите данни на трети страни или свързани компании; Запознат съм с правата си свързани с обработката на лични данни, особено с правото ми да оттегля съгласието си.

Мога да оттегля съгласието си по всяко време на gdpr@medis-health.com, без да произхождат негативни последствия от това.

Известен ми е факта, че Медис Фарма България ЕООД може да експортира моите данни до трети страни, с адекватна грижа за сигурността на личните ми данни.